Informasjon

Kåre Bernt Nilsen

  • 18.04.1940 - 22.10.2022

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: