Jørgen Anton Gisler

Født 5. mai 1946
Død 31. mars 2021

Om seremonien

Deltagelse i seremonien vil måtte begrenses til invitert familie og venner.

Tid og sted for seremonien 16-04-2021 

Adresse til bisettelsen

Borre kirke, Kirkebakken 4, 3184, Horten